To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Planimetria proposta 1
press to zoom
Vista biglietteria e spogliatoi proposta 1
press to zoom
Vista area giochi proposta 1
press to zoom
Vista campi da gioco
press to zoom
Campi paddle
press to zoom
Planimetria proposta 2
press to zoom
Vista biglietteria e area barbeque proposta 2
press to zoom
Vista area giochi e spogliatoi proposta 2
press to zoom
Sito interessato dal progetto
press to zoom
Planimetria proposta 1
press to zoom
Vista biglietteria e spogliatoi proposta 1
press to zoom
Vista area giochi proposta 1
press to zoom
Vista campi da gioco
press to zoom
Campi paddle
press to zoom
Planimetria proposta 2
press to zoom
Vista biglietteria e area barbeque proposta 2
press to zoom
Vista area giochi e spogliatoi proposta 2
press to zoom
Sito interessato dal progetto
press to zoom

Campi da paddle

Superficie interessata dal progetto 2600mq - Progetto